Att vara eller att inte vara Arbetare

Frågan har alltid handlat om lika rättigheter! Lika rättigheter oavsett bakgrund – hur kommer det sig att denna viktiga fråga helt plötsligt blivit så konservativ? Under hela 1900-talet har har man kämpat för lika lön – en lön som går att överleva och leva på – en lön som inte ställer folk mot folk, utan iställetFortsätt läsa ”Att vara eller att inte vara Arbetare”